Bank Spółdzielczy w Bieczu Bank Spółdzielczy w Bieczu

Usługi internetowe

Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka
1. Za sporządzenie umowy dostępu do Centrum Usług Internetowych 10 zł
2. Prawo dostępu do CUI (dla osób nie posiadających rachunków ROR w BS Biecz)
9 zł.
miesięcznie
3. Udostępnienie kolejnych rachunków bieżących lub pomocniczych za pośrednictwem tokena wydanego do innego rachunku w Banku
5 zł.
miesięcznie
za każdy rachunek
4. Udostępnienie rachunków ROR za pośrednictwem posiadanego tokena wydanego do innego posiadanego rachunku w Banku
bez opłat
5. Prawo dostępu do CUI dla osób posiadających udostępniony wyłącznie rachunek ROR
4 zł. miesięcznie
6. Wydanie jednego tokena do rachunku bez opłat
7. Wydanie drugiego tokena lub kolejnych do rachunku 250 zł.
za każdy token
8. Wydanie kolejnego tokena w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwrócenia tokena użytkowanego 150 zł.
jednorazowo
9. Przelewy:
-realizowane z ROR
-realizowane z rachunków bieżących i pomocniczych

bez opłat
1 zł


Lp. Wyszczególnienie czynności Klienci korporacyjne Stawka
1. Za sporządzenie umowy dostępu do Centrum Usług Internetowych 10 zł
2. opłata za usługi internetowe:
karta identyfikacyjna
prawo dostępu do CUI za pośrednictwem czytnika
prawo dostępu do CUI za pośrednictwem czytnika, gdy usługa dodatkowo zabezpieczona jest tokenem
100 zł (jednarozowo za wydanie karty)

10 zł miesięcznie
14 zł miesięcznie
3. Udostępnienie kolejnych rachunków bieżących lub pomocniczych
bez opłat
4. Udostępnienie możliwości dostepu do CUI i generowania przelewów, bez mozliwości ich realizacji
80 zł
5. Wydanie jednego czytnika do rachunku
bez opłat
6. Wydanie kolejnych czytników do rachunku 100 zł (jednorazowo za każdy czytnik)
7. Wydanie jednego tokena do rachunku w przypadku, gdy usługa dodatkowo zabezpieczona jest tokenem bez opłat
8. Wydanie:
drugiego tokena lub kolejnych do rachunku
drugiej karty lub kolejnych do rachunków
250 zł.(za każdy token)
150 zL (za każdą kartę)
9. Wydanie:
kolejnego karty/tokena w miejsce uszkodzonej, zgubionej lub nie zwrócenia do Banku

150 zł (jednorazowo)

10 Przelewy:

1 zł