Bank Spółdzielczy Biecz

Zastrzeżenie kart płatniczych:
tel: 828 828 828, 801 321 456

Aktualności

Rachunek Oszczędnościowy

  • Zysk na start
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku*)
  • Do końca 2022 r. – oprocentowanie do kwoty 24 000 zł wg promocyjnej stałej stopy procentowej 4,44 % w stosunku rocznym**)
  • Promocja trwa do 31.12.2022 r.

Środki zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych przekraczające 24.000,- zł są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako iloczyn stopy referencyjnej NBP i wskaźnika korygującego w wysokości 0,1 na dzień 26.05.2022 wynosi 0,525% w stosunku rocznym.

*) szczegółowe opłaty określa Taryfikator prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

**) po zakończeniu okresu promocyjnego oprocentowanie wynosi 0,1 stopy referencyjnej ustalanej przez Narodowy Bank Polski.