Bank Spółdzielczy w Bieczu Bank Spółdzielczy w Bieczu

Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Aktywuj swoją kartę VISA przez Internet:

RODO - Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Obowiązek Informacyjny - RODO

RODO - Klauzule informacyjne

Zasady rozpatrywania wniosków

Od 25 maja 2018r. Inspektorem Danych Osobowych jest Katarzyna Bielamowicz-Gorczyca.
Kontakt z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@bsbiecz.pl