Bank Spółdzielczy w Bieczu Bank Spółdzielczy w Bieczu

Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Aktywuj swoją kartę VISA przez Internet:

Visa Debetowa - zmiana

Bank Spółdzielczy w Bieczu informuje, że wznowione oraz nowo wydawane karty VISA DEBETOWE (karty debetowe do rachunków prowadzonych w PLN) będą automatycznie wydawane jako karty zbliżeniowe.

Wyłączenie funkcji płatności zbliżeniowych jest możliwe samodzielnie przez Użytkownika karty po zalogowaniu się na portalu www.kartosfera.pl lub po złożeniu pisemnego zlecenia w placówce Banku.

Domyślny limit dla transakcji internetowych dla nowowydanych kart wynosi 0,- zł. Zmiany limitu można dokonać na www.kartosfera.pl, aplikacji Planet Mobile lub w placówce banku.