Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Funkcjonalność

Centrum Usług Internetowych oferuje:
  • udostępnianie usług dostępu do konta poprzez Internet
  • informację o rachunku (stan rachunku, historia operacji)
  • wykonywanie operacji (przelewy, lokaty)