Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Technologia

Centrum Usług Internetowych zlokalizowane jest w pomieszczeniu, do którego dostęp jest chroniony za pomocą systemów alarmowych oraz czytnika kart magnetycznych, a identyfikacja administratora systemu odbywa się poprzez czytnik linii papilarnych.

Transmisja danych między Centrum Usług Internetowych i systemem bankowym prowadzona jest przez wydzielone, niepubliczne łącza o dużej przepustowości.
Wszystkie transakcje pomiędzy przeglądarką internetową zainstalowaną na komputerze klienta a serwerem Centrum Usług Internetowych są przesyłane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL 256-bit (najsilniejsze szyfrowanie z obecnie dostępnych).

Integralną częścią Centrum Usług Internetowych są systemy zapór sieciowych typu FireWall, gwarantujące zabezpieczenie przed skutecznym atakiem na serwery wchodzące w skład rozwiązania oraz serwery uwierzytelniające pozwalające na identyfikowanie użytkownika w oparciu o system wykorzystujący mechanizm haseł jednokrotnych.

System ten gwarantuje bezpieczeństwo rozwiązania nawet w przypadku, gdy token-breloczek został skradziony, bądź podsłuchano hasło. Dodatkowo klienci dokonujący dużych operacji mogą wykorzystywać dublowane metody uwierzytelniające.