Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Płatności zbliżeniowe.

Usługa płatności mobilnych w technologii HCE, umożliwia szybkie i wygodne płacenie smartfonem z aplikacją BS-Pay w sposób analogiczny do płatności kartą zbliżeniową Visa. W celu dokonania transakcji wystarczy przyłożyć odblokowany telefon do terminala płatniczego, a kwotę powyżej 50 złotych potwierdzić dodatkowo kodem PIN. Telefon musi posiadać funkcję komunikacji NFC oraz system Android w wersji minimum 5.0


Usługa ta jest bezpłatna.
Szczegóły w placówkach.
Dodatkowo istnieje możliwość płatności mobilnej poprzez system Google Pay.

Instrukcja instalacji aplikacji

-->