Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

VISA Business Debetowa

Bank Spółdzielczy w Bieczu informuje, że wznowione oraz nowo wydawane karty VISA BUSINESS DEBETOWA (karty debetowe do rachunków bieżących prowadzonych w PLN) będą automatycznie wydawane jako karty zbliżeniowe. Wyłączenie funkcji płatności zbliżeniowych jest możliwe samodzielnie przez Użytkownika karty po zalogowaniu się na portalu KARTOSFERA lub po złożeniu pisemnego zlecenia w placówce Banku.

Dobra karta w ręku biznesmena

Karta VISA Business Classic to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy rachunków bieżących. To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Korzyści z posiadania karty firmowej:

wygoda i bezpieczeństwo pracowników - dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. - nie są narażeni na utratę gotówki,

możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty,

łatwa kontrola wydatków pracowników,

eliminacja zaliczek dla pracowników.

Karta umożliwia:

wypłatę gotówki bez prowizji w ponad 5000 bankomatach oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Bank BPS S.A., GBW SA, MR Bank SA) oraz BGŻ SA i Kredyt Bank SA,

zapłatę bez prowizji za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA,

wypłatę gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA,

dokonanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Kartę VISA Business Classic możesz uzyskać już po 3 miesiącach posiadania rachunku w Banku.

Karta wydawana jest na 3 lata z miesięcznym limitem wypłat.

Bezpieczeństwo

Używając karty VISA Business Classic, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki. A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.