Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

VISA Debetowa

Karta VISA Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo Rozliczeniowych
To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Karta umożliwia:

wypłatę gotówki bez prowizji w ponad 5000 bankomatów

zapłatę bez prowizji za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA, wypłatę gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA,

możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty,

sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,

dokonanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Karta wydawana jest na 3 lata.

Bezpieczeństwo
Używając karty VISA Debetowa, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki.

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:
- telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),
- telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
- osobiście w placówce Banku,
- za pośrednictwem portalu kartowego, www.kartosfera.pl
Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.
Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego korzystania z karty.

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnieniu dokumentów.