Bank Spółdzielczy w Bieczu Bank Spółdzielczy w Bieczu

                            Zaloguj się do
                bankowości elektronicznej


                     https://bsbiecz24.pl
Aktywuj swoją kartę VISA przez Internet:

VISA Debetowa

Karta VISA Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo Rozliczeniowych
To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Karta umożliwia:

wypłatę gotówki bez prowizji w ponad 5000 bankomatów

zapłatę bez prowizji za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA, wypłatę gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA,

możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty,
sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,

dokonanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Karta wydawana jest na 3 lata.

Bezpieczeństwo
Używając karty VISA Debetowa, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki.

A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnieniu dokumentów.


Regulamin kart debetowych w Banku Spółdzielczym w Bieczu