Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Budownictwo mieszkaniowe

Kredyty mieszkaniowe przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Warunki, sposób realizacji i zabezpieczenia przedstawione są w tabelach oprocentowania. Ze względu na złożoność problematyki kredytów mieszkaniowych zalecamy bezpośredni kontakt z pracownikami banku.

Kredyty mieszkaniowe oprocentowane są wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku. Informację o aktualnym oprocetowaniu znajdują się taryfikatorze opłat i prowizji.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o kredyt
Zaświadczenie o zatrudnieniu

Wylicz koszt kredytu

Kwota: wpisz:
Ilość rat: wpisz:
Oprocentowanie: wpisz:
%
Prowizja: wpisz:
%
Niniejsza informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia udzielenia kredytu i ma charakter wyłącznie informacyjny. Udzielenie pożyczki oraz jego warunki uzależnione będą od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia. Bank zastrzega sobie również prawo do rezygnacji z zawarcia umowy.