Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Rolnicze

Kredyty rolnicze przeznaczone są dla gospodarstw o powierzchni od 1 ha użytków rolnych lub zakwalifikowanych do działów specjalnych produkcji rolnej. Bank finansuje podstawowe cele działalności rolniczej, tj. zakup środków do produkcji rolnej, narzędzi, maszyn, budowy i remonty budowli rolniczych, nakłady związane z utworzeniem gospodarstw agroturystycznych.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o kredyt inwestycyjny
Wykaz dokumentów
Wniosek zwykły
Wniosek o kredyt w rachunku
Wniosek o kredyt inwestycyjny
Wniosek płatniczy
Wniosek o udzielenie gwarancji Bankowej
Kwestionariusz osobisty
Oświadczenie pełne
Oświadczenie skrócone
Informacja finansowa: bilans + rachunek wyników
Przepływy pieniężne
Ramowy układ biznes planu

Wylicz koszt kredytu

Kwota: wpisz:
Ilość rat: wpisz:
Oprocentowanie: wpisz:
%
Prowizja: wpisz:
%
Niniejsza informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia udzielenia kredytu i ma charakter wyłącznie informacyjny. Udzielenie pożyczki oraz jego warunki uzależnione będą od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia. Bank zastrzega sobie również prawo do rezygnacji z zawarcia umowy.