Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Lokata z dzienną kapitalizacją odsetek - więcej informacji

Krótkoterminowa lokata oszczędnościowa z dzienną kapitalizacją odsetek.
Oprocentowanie stałe - 0,01%

Od 01.06.2020r. wycofuje się z oferty Banku lokaty terminowe z dzienną kapitalizacją odsetek.