Bank Spółdzielczy w Bieczu Bank Spółdzielczy w Bieczu

Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Aktywuj swoją kartę VISA przez Internet:

Lokata terminowa - więcej informacji

Tabela oprocentowania środków na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych liczonego według stałych stóp procentowych
Lp. przetrzymania środków lokaty
kapitalizacja odsetek
oprocentowanie
nominalne
efektywne
1. 7 dni
po umowie 0,4 -
2. 1 miesiąc
po umowie 1,01 -
3. 3 miesiące po umowie 1,13 -
4. 6 miesięcy po umowie 1,36 -
5. 9 miesięcy po umowie 1,39 -
6. 12 miesięcy po umowie 1,47 -