Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Lokata systematycznego oszczędzania

Lokata systematycznego oszczędzania ze zmienną stopą procentową

Oprocentowanie zmienne:
- do 12 miesięcy - WIBOR 3M - 0,1%
- powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy - WIBOR 3M
- powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy - WIBOR 3M + 0,1%


Minimalna kwota wpłaty miesięcznej - 50 zł
Maksymalna kwota wpłaty miesięcznej - 500 zł