Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Lokata terminowa

 • Depozyty terminowe przeznaczone są dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.
  Bank przyjmuje depozyty wyłącznie w PLN.
 • Proponujemy lokaty na stałą stopę procentową. Wysokość oprocentowania uzależniona
  jest od okresu zdeponowania środków
 • Dla posiadaczy Centrum Usług Internetowych (CUI) istnieje możliwość deponowania środków drogą internetową.

 • Wylicz zysk z lokaty

    Wybierz termin:
   
  Wpłata: wpisz:
  Kwota po zakończeniu lokaty:
  Niniejsza informacja nie stanowi oferty, ma charakter wyłącznie informacyjny.