Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informacja dla deponentów Banku Spółdzielczego w Bieczu o ustawowym systemie gwarantowania (pobierz dokument).