Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Informacje podlegające ujawnieniu

Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Społdzielczym w Bieczu za 2016 rok  (pobierz dokument).

Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Społdzielczym w Bieczu za 2017 rok  (pobierz dokument).

Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Społdzielczym w Bieczu za 2018 rok  (pobierz dokument).