Bank Spółdzielczy w Bieczu Bank Spółdzielczy w Bieczu

Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Aktywuj swoją kartę VISA przez Internet:

Inspektor Ochrony Danych

Od 25 maja 2018r. Inspektorem Danych Osobowych jest Katarzyna Bielamowicz-Gorczyca.
Kontakt z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@bsbiecz.pl