Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Organy statutowe

Prezes Zarządu - Ryszard Szetela

Wiceprezes - Edward Knybel
Wiceprezes - Tomasz Urbański
Członek Zarządu - Marek Stój
Członek Zarządu - Robert Wojakowicz

Rada Nadzorcza (kadencja 2018-2022)

Przewodniczący - Andrzej Kaleta
Z-ca przew. - Tadeusz Kiełbasa
Sekretarz - Janusz Betlej

Członkowie:

Stanisław Adamowski
Jan Duran
Elżbieta Fortuna
Kazimierz Łacek
Maria Mituś
Jacek Stanek
Stanisław Zabawa

Zasady polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Bieczu (pobierz dokument)

Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Bieczu (pobierz dokument)

Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Bieczu (pobierz dokument)

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Bieczu (pobierz dokument)

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Bieczu o przyjęciu i stosowaniu Zasad ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez KNF (pobierz dokument)

Schemat podstawowej struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Bieczu (pobierz dokument)

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Bieczu (pobierz dokument)

Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Bieczu (pobierz dokument)

Polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Bieczu (pobierz dokument)