Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Podstawowy rach. płatniczy

0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (konta).
0 zł za obsługę karty debetowej.
0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówki bankomatów w kraju.
0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym transakcji.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym PRP (pobierz dokument)

Posiadacz rachunku ma możliwość otrzymania karty płatniczej VISA PayWave

Produkt dla klientów, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej.