Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe

Oferujemy trzy rodzaje rachunków dopasowanych do potrzeb indywidualnego klienta:

ROR dla młodych (MINUS 25) - przeznaczony dla osób poniżej 25-go roku życia

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR dla młodych (MINUS 25) (pobierz dokument)


ROR STANDARD
- przeznaczony dla osób w każdej grupie wiekowej

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR standard (pobierz dokument)

ROR (PLUS 60)
- przeznaczony dla osób powyżej 60-go roku życia

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR plus 60 (pobierz dokument)Kod SWIFT: POLUPLPR

Regulamin otwierania i prowadzenia ROR w BS BIECZ

Wzór przelewu zagranicznego