Bank Spółdzielczy w Bieczu Bank Spółdzielczy w Bieczu

                     Zaloguj się do nowej
               bankowości elektronicznej


                     https://bsbiecz24.pl
Aktywuj swoją kartę VISA przez Internet:

Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe

Oferujemy trzy rodzaje rachunków dopasowanych do potrzeb indywidualnego klienta:

ROR dla młodych (MINUS 25) - przeznaczony dla osób poniżej 25-go roku życia

ROR STANDARD
- przeznaczony dla osób w każdej grupie wiekowej

ROR (PLUS 60)
- przeznaczony dla osób powyżej 60-go roku życia


Kod SWIFT: POLUPLPR

Regulamin otwierania i prowadzenia ROR w BS BIECZ

Wzór przelewu zagranicznego