Bank Spółdzielczy Biecz

Infolinia: 134438100
Zastrzeżenia kart, bankowości, reklamacje

Aktualności

INFORMACJA O ZMIANIE TARYFIKATORA PROWIZJI I OPŁAT

          Bank Spółdzielczy w Bieczu informuje, że od dnia 1.08.2023r. zmianie ulega obowiązujący Posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, Taryfikator prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe.

Zmiany dotyczą opłat za :

 1. przelewy międzybankowe w systemie ELIXIR składane w placówce banku (papierowo) – wzrost opłaty o 0,50 zł,
 2. przelewy natychmiastowe (EXPRESS ELIXIR) składane w placówce banku (papierowo) – wzrost opłaty o 3 zł,
 3. przelewy międzybankowe w systemie SEPA składane w placówce banku (papierowo) – wzrost
  opłaty o 0,50 zł do banków zagranicznych i o 5 zł do banków krajowych,
 4. przelewy wewnętrzne składane w placówce banku (papierowo) – wprowadzenie opłaty 2 zł,
 5. zlecenia stałe składane w placówce banku (papierowo) – wzrost opłaty o za przyjęcie i realizację zlecenia odpowiedni
  o 1 zł/0,50 zł,
 6. polecenia zapłaty wzrost opłaty o za przyjęcie i realizację plecenie – wzrost opłaty o 1 zł,
 7. wyciągi do rachunków, w formie papierowej, wysyłane drogą pocztową,
 8. wydawanie zaświadczeń i opinii o Kliencie na jego wniosek;

            Zmiana opłat jest następstwem wzrostu rzeczywistych kosztów usług oferowanych przez Bank, w tym kosztów opłat pocztowych i obsługi informatycznej, związanych z zmianami regulacji prawnych oraz wymogów nadzorczych, skutkujących wzrostem kosztów działalności Banku.

Pełna treść Taryfikatora prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bieczu jest dostępna za stronie internetowej Banku www.bsbiecz.pl/taryfikator-2-2/

         W przypadku, gdy nie zgadza się Pani/Pan ze zmianami, które zostały wprowadzone może Pani/Pan na piśmie wypowiedzieć umowę rachunku przed datą wejścia w życie zmian Taryfikatora lub złożyć oświadczenie o sprzeciwie wobec wprowadzanych zmian, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy z dniem 31.07.2023r. 

          Jeżeli do dnia 31.07.2023r. w/w pisemne oświadczenie Posiadacza rachunku nie zostanie złożone,   zmiany wprowadzone do Taryfikatora, będą traktowane jako zaakceptowane.