Bank Spółdzielczy Biecz

Infolinia: 134438100
Zastrzeżenia kart, bankowości, reklamacje

Inne usługi

Program 300/500 plus

Pobierz instrukcję jak wypełnić wniosek >>

Za pomocą bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Bieczu istnieje możliwość składania wniosków do programu "Dobry Start 300+" oraz "500+". Wniosek można złożyć w opcji "Program 300/500 plus" . Przeglądarka internetowa przekieruje na stronę wniosku, który należy prawidłowo wypełnić i zatwierdzić.

Tarcza finansowa PFR

Poprzez system bankowości elektronicznej naszego banku można składać wnioski do Polskiego Funduszu Rozwoju (Tarcza Finansowa PFR) o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa.

Gwarancja i poręczenia

Oferta skierowana do klientów posiadających rachunek bieżący

Gwarancja to zobowiązanie banku podejmowane na zlecenie klienta, do wypłacenia osobie uprawnionej określonej w gwarancji kwoty, na żądanie beneficjenta przedłożone w banku, w sytuacji, kiedy zleceniodawca gwarancji nie wykonał zobowiązań zabezpieczonych gwarancją. Gwarancja bankowa może dotyczyć zabezpieczenia wykonania zobowiązań, m.in.: spłatę kredytu, zapłatę za towar lub usługę, dobre wykonanie kontraktu, zwrot zaliczki, zapłatę wadium przetargowego.

Dokumenty do pobrania:

Zlecenia płatnicze

Usługa polega na powierzeniu bankowi wykonywania powtarzających się płatności.  

Stałe zlecenie płatnicze polega na powierzeniu bankowi wykonywania powtarzających się płatności, dokonywanych w określonych terminach i na określone (stałe) kwoty. Można w ten sposób regulować należności za media, czynsz, itp. Klient posiadający rachunek bieżący i pomocniczy może skorzystać z dwóch rodzajów zleceń płatniczych: jednorazowych lub stałych.

Zlecenia stałe i jednorazowe można realizować na dowolny rachunek bankowy w Polsce ze środków zgromadzonych na koncie, należy jedynie pamiętać, aby w terminie płatności na rachunku znajdowały się środki wystarczające na pokrycie należności.

Z usługi można korzystać zarówno w bankowości tradycyjnej jak i internetowej.