Bank Spółdzielczy Biecz

Infolinia: 134438100
Zastrzeżenia kart, bankowości, reklamacje

O Banku
Historia Banku Spółdzielczego w Bieczu

Organy statutowe

Schemat struktury organizacyjnej

Schemat podległości jednostek BS Biecz - 2024

Outsourcing

Dane finansowe

Dane finansowe banku wg stanu na 31.12.2022 r.
Dane finansowe banku wg stanu na 31.12.2021 r.
Dane finansowe banku wg stanu na 31.12.2020 r.
Dane finansowe banku wg stanu na 31.12.2019 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta - 2018 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta - 2017 r.

Informacje podlegające ujawnieniu

Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2022 r.
Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2021 r.
Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2020 r.
Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2019 r.
Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2018 r.
Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2017 r.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym W Bieczu


Centrala Banku Spółdzielczego w Bieczu