Centrala Banku
ul. Rynek 15, 38-340 Biecz

(13) 44-71-281
(13) 44-71-022

Zastrzeżenie kart płatniczych:
tel: 828 828 828, 801 321 456

O Banku
Historia Banku Spółdzielczego w Bieczu

Organy statutowe

Schemat struktury organizacyjnej

Schemat podległości jednostek BS Biecz - 2020

Udziałowcy

Dane finansowe

Dane finansowe banku wg stanu na 31.12.2020 r.
Dane finansowe banku wg stanu na 31.12.2019 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta - 2018 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta - 2017 r.

Informacje podlegające ujawnieniu

Informacje podlegające ujawnieniuw Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2020 r.
Informacje podlegające ujawnieniuw Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2019 r.
Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2018 r.
Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2017 r.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym W Bieczu


Centrala Banku Spółdzielczego w Bieczu