Bank Spółdzielczy Biecz

Zastrzeżenie kart płatniczych:
tel: 828 828 828, 801 321 456

Centrala Banku
ul. Rynek 15, 38-340 Biecz

(13) 44-71-281
(13) 44-71-022

O Banku
Historia Banku Spółdzielczego w Bieczu

Organy statutowe

Schemat struktury organizacyjnej

Schemat podległości jednostek BS Biecz - 2020

Udziałowcy

Outsourcing

Dane finansowe

Dane finansowe banku wg stanu na 31.12.2021 r.
Dane finansowe banku wg stanu na 31.12.2020 r.
Dane finansowe banku wg stanu na 31.12.2019 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta - 2018 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta - 2017 r.

Informacje podlegające ujawnieniu

Informacje podlegające ujawnieniuw Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2021 r.
Informacje podlegające ujawnieniuw Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2020 r.
Informacje podlegające ujawnieniuw Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2019 r.
Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2018 r.
Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Bieczu za 2017 r.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym W Bieczu


Centrala Banku Spółdzielczego w Bieczu