Bank Spółdzielczy Biecz

Infolinia: 134438100
Zastrzeżenia kart, bankowości, reklamacje

Firmy i instytucje

Obsługujemy każdy rodzaj działalności: Działalności gospodarcze, spółki, fundacje, spółdzielnie itd.

Rachunki

Rachunki

Kredyty

Kredyty

Karty

Karty

Lokaty

Lokaty

Rachunki

Rachunek bieżący

To idealne rozwiązanie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które szybko i profesjonalnie chcą prowadzić swoje rozliczenia.

 • dostęp do środków dzięki usłudze bankowości elektronicznej EBP
 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki karcie płatniczej VISA Business Debetowa,
 • możliwość wpłaty gotówki we wpłatomatach
 • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • dostęp do wrzutni nocnej,
 • kompleksowa obsługa dewizowa; realizacja przelewów zagranicznych możliwość negocjowania kursów
 • lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach terminowych,
 • łatwy dostęp do kredytu odnawialnego na korzystnych warunkach.

Rachunek pomocniczy

Służy do gromadzenia środków przeznaczonych na ściśle określony cel (np. dotacje, subwencje, ZFŚS, rachunki wirtualne).

Posiadając rachunek pomocniczy, Klient może korzystać z wszystkich usług oferowanych w ramach rachunku bieżącego.

Rachunek walutowy

Doskonałe rozwiązanie dla Klientów gromadzących środki i przeprowadzających rozliczenia w walutach wymienialnych.  

Rachunek może być prowadzony w trzech walutach: dolarach amerykańskich, euro

oraz w funtach brytyjskich.

Karta walutowa Visa Business Euro

Rachunek bieżący

Parafie, Związki wyznaniowe, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich

Atrakcyjna oferta rachunku bieżącego skierowana do: Parafii, Związków wyznaniowych, Klubów Sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych i Koła Gospodyń Wiejskich

Rachunek bieżący

Gospodarstwa rolne

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności rolniczej:

 • rozliczenia z kontrahentami
 • dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej
 • należności z produkcji i sprzedaży
 • zwrot podatku VAT
 • zwrot ryczałtu
 • składki na rzecz KRUS

Kredyty

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony na wszelkie przedsięwzięcia inwestycyjne.

Finansowanie nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza przeznaczonych na zakup nieruchomości, budowy, remonty, adaptacje budynków i budowli, zakup środków trwałych.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

To rozwiązanie dające możliwość skorzystania z dodatkowych środków na realizację bieżących potrzeb, do wysokości ustalonego w umowie limitu.

Kredyt funkcjonujący na warunkach odnawialnych w rachunku bieżącym przeznaczony na finansowanie zobowiązań i wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Okres kredytowania do 12 miesięcy.

Kredyt ekologiczny dla firm

Sfinansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz montażu instalacji i urządzeń ekologicznych typu : a) instalacja fotowoltaiczna, b) pompy ciepła, c) panele solarne, d) wentylacja z odzyskiem ciepła, e) wiatraki i elektrownie wodne, inne materiały i urządzenia uznane przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne.

Kredyt płatniczy

Przeznaczony na finansowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją zawartych umów handlowych na dostawę towarów lub świadczenie usług.

Okres kredytowania do 12 miesięcy.

Kredyt powinien być zabezpieczony przelewem wierzytelności z tytułu realizowanej umowy.

Realizacja kredytu może nastąpić po pisemnym potwierdzeniu przez kontrahenta kredytobiorcy otrzymania informacji o dokonanym przelewie wierzytelności zawierającej m.in. nr rachunku na jaki mają być dokonywane spłaty przelanej wierzytelności.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt o charakterze nieodnawialnym przeznaczony na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności.  

 • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej,
 • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej, do 90 % wartości pośrednich i bezpośrednich wydatków związanych z bieżącą działalnością,
 • indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • długi okres kredytowania – nawet do 10 lat.

Kredyt konsolidacyjny

Celem kredytu jest spłata istniejących zobowiązań wobec Banku oraz innych wierzytelności, w tym wierzytelności wobec banków  

Udzielenie kredytu na spłatę zobowiązań w innych bankach może nastąpić po udokumentowaniu pierwotnego przeznaczenia kredytu przez przedłożenie umowy kredytu oraz zaświadczenia o wysokości zadłużenia z tego tytułu. Wysokość zobowiązań wobec innych niż banki wierzycieli powinna zostać udokumentowana dokumentami potwierdzającymi istnienie oraz wysokość wierzytelności (faktury, decyzje, wyroki sądowe zaświadczenia wierzycieli o wysokości zadłużenia).

Okres kredytowania do 20 lat.

Kredyt inwestycyjny na podjęcie działalności lub utworzenie nowych miejsc pracy

Finansowanie nakładów inwestycyjnych oraz obrotowych ponoszonych w związku z podjęciem (zmianą, rozszerzeniem) rodzaju lub zakresu działalności gospodarczej, w tym utworzeniem nowych miejsc pracy.

Karty płatnicze

VISA Business Debetowa payWave

Nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Karta VISA Business Debetowa payWave to międzynarodowa karta płatnicza z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych, przeznaczona dla posiadaczy rachunków bieżących, którzy cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

Korzyści z posiadania karty firmowej:

 • wygoda i bezpieczeństwo pracowników - dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. - nie są narażeni na utratę gotówki,
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty,
 • łatwa kontrola wydatków pracowników,
 • eliminacja zaliczek dla pracowników.
Bezpieczeństwo W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:
 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),
 • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
 • osobiście w placówce Banku,
 • za pośrednictwem portalu kartowego, www.kartosfera.pl
Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.
 • Wniosek o wydanie karty >>

VISA BUSINESS EURO

Karta debetowa VISA BUSINESS EURO jest niezbędnym narzędziem w Twoim biznesie. Dzięki niej masz nieograniczony dostęp do środków na swoim koncie walutowym w Euro. 

Wybierając KartęVISA Business EURO zyskujesz:
 • łatwą kontrola wydatków pracowników - dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej
 • eliminację zaliczek w euro dla pracowników
 • komfort - klient ma stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzać przed wyjazdem zagranicznym placówki Banku żeby wypłacić pieniądze
 • szybkość - środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty (maksymalny dzienny limit dla transakcji gotówkowych – 2 500 euro, maksymalny dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych – 12 500 euro)
 • bezpłatne ubezpieczenie
Okres ważności karty: 3 lata

Lokaty

Lokata terminowa

Oferujemy lokaty oprocentowane wg stałej stopy procentowej, na okres od 7 dni do 12 miesięcy, z możliwością deponowania środków drogą internetową. Bank przyjmuje depozyty wyłącznie w PLN. Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Bieczu są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Tabela oprocentowania: