Bank Spółdzielczy Biecz

Infolinia: 134438100
Zastrzeżenia kart, bankowości, reklamacje

Aktualności

Komunikat o zmianie godzin granicznych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 3 lipca 2023 r. zmianie ulegają godziny graniczne!
Dyspozycja przelewu zlecona w dni robocze po godzinie granicznej oraz w dni inne niż dni robocze spowoduje zablokowanie środków na rachunku Klienta do wysokości zlecenia,
natomiast obciążenie rachunku (uwidocznione na wyciągu) i przekazanie na rachunek
odbiorcy będzie następowało w najbliższym dniu roboczym. Zasady te nie dotyczą przelewów
wewnętrznych, a także przelewów Express Elixir.
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Banku, a także w placówkach Banku.

Godziny graniczne obowiązujące od 03.07.2023 r.

Godziny graniczne obowiązujące do 30.06.2023 r.