Bank Spółdzielczy Biecz

Infolinia: 134438100
Zastrzeżenia kart, bankowości, reklamacje

Aktualności

Pomoc Ukrainie

Bank Spółdzielczy w Bieczu od dnia 3.03.2022r. do odwołania, zwalnia z opłat za przelewy na Ukrainę oraz z wszystkich opłat związanych z przelewami/wpłatami na rachunki bankowe zbiórek organizowanych w celu pomocy Ukrainie.

Ewentualne koszty poniesione przez Klientów z tytułu realizacji w/w transakcji w bankowości elektronicznej, Bank zwróci w ciągu 7 dni po zgłoszeniu przez Klienta informacji o obciążeniu opłatami.