Bank Spółdzielczy Biecz

Infolinia: 134438100
Zastrzeżenia kart, bankowości, reklamacje

Aktualności

WYPŁATA DYWIDENDY

Szanowni  Członkowie
Banku Spółdzielczego w Bieczu

Zarząd Banku Spółdzielczego w  Bieczu uprzejmie informuje, że zgodnie z  Uchwałą Nr 10/ZP/2023  Zebrania Przedstawicieli z dnia 30 maja 2023r.,  Bank postawił do dyspozycji Państwa dywidendę z zysku  netto za rok 2022 w  wysokości  16 % brutto (12,96 % po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego), liczoną od wartości udziałów członkowskich i okresu ich przetrzymywania w 2022r.

Dywidendę można pobierać we wszystkich placówkach Banku.