Bank Spółdzielczy Biecz

Infolinia: 134438100
Zastrzeżenia kart, bankowości, reklamacje

Aktualności

ZGŁOSZENIE DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Bank Spółdzielczy w Bieczu przypomina, że w dniu 31.01.2022r. upływa termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych spółdzielni, stowarzyszeń podlegających wpisowi do KRS i fundacji.

Zgłoszenia należy dokonać na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Obowiązek zgłoszenia wynika z treści art. 58 ustawy z dnia 1.03.2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z art.16 ustawy z dnia 30.03.2021r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych i innych ustaw.

Nie dopełnienie obowiązku w w/w terminie podlega karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł