Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Kredyt konsolidacyjny

Kredyty są udzielane na spłatę bieżących lub zaległych zobowiązań wobec Banku lub innych wierzycieli. Bank może zwiększyć zaangażowanie z tytułu kredytu konsolidacyjnego o dodatkowe środki do dyspozycji klienta, na podstawie obliczonej zdolności kredytowej w kwocie nie wyższej niż 30 % konsolidowanych zobowiązań.
Kredyty przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec innych wierzycieli realizowane są bezgotówkowo po przedłożeniu przez kredytobiorcę:
— nr rachunków na jaki ma zostać dokonana spłata zobowiązań (np. umów kredytowych) i potwierdzeniu wysokości zobowiązań raportem z BIK
— przedłożeniu zaświadczeń wierzycieli określających wysokość zobowiązań oraz nr rachunku na jaki ma zostać dokonana spłata.Dokumenty do pobrania

Wniosek o kredyt
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Wylicz koszt kredytu

Kwota: wpisz:
Ilość rat: wpisz:
Oprocentowanie: wpisz:
%
Prowizja: wpisz:
%
Niniejsza informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia udzielenia kredytu i ma charakter wyłącznie informacyjny. Udzielenie pożyczki oraz jego warunki uzależnione będą od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia. Bank zastrzega sobie również prawo do rezygnacji z zawarcia umowy.