Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

O banku

Pierwszym Prezesem Zarządu był Marian Śliwiński, następnymi zaś Władysław Buk (1947 - 1952) Julian Stępień (1952-1954), Jan Przybyłowicz (1954-1973) Józef Sołtys (1973-1996). Aktualnie funkcję Prezesa Zarządu pełni od 1996 r. inż. Ryszard Szetela.

Podstawowym zadaniem Banku Spółdzielczego w Bieczu jest efektywne zaspokajanie potrzeb finansowych klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz wspieranie inicjatyw społeczno - gospodarczych środowisk lokalnych na bazie posiadanych zasobów i przy wykorzystaniu dotychczasowych wzorów i zdobytych doświadczeń. W celu prawidłowej realizacji tych zadań na przestrzeni ostatnich lat podejmowano szereg inicjatyw.

Między innymi w 1982 r. wspólnie z Zarządem Aptek oraz Urzędem Gminy Biecz wybudowany został budynek, w którym do dziś znajduje się siedziba centrali banku. W obecnej chwili, w związku z dynamicznym rozwojem działalności, warunki lokalowe są niewystarczające.

Kolejnym ważnym krokiem było skomputeryzowanie w 1991 roku czynności bankowych, które wpłynęło na poprawę jakości i sprawności obsługi. Ponadto wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, wydłużono godziny obsługi, wprowadzano nowe, konkurencyjne na rynku produkty bankowe, tak w zakresie lokat jak i kredytów, obniżano stawki prowizji i opłat bankowych. Wykorzystując fakt powstania Banku Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie, dziś Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. , który zapewniał zrzeszonym w nim bankom spółdzielczym, swobodę działania , popierał przedsiębiorczość oraz udzielał pomocy finansowej, w 1992 r. podjęto decyzję o przystąpieniu Banku Spółdzielczego w Bieczu do tego banku.

Wszystkie te działania miały na celu budowanie wizerunku banku jako instytucji przyjaznej każdemu klientowi. Pozytywna opinia w środowisku sprawiła, że klientami Banku Spółdzielczego w Bieczu stawali się coraz częściej mieszkańcy Jasła, Gorlic oraz innych sąsiednich miasteczek i wsi. Wzrost liczby klientów wpłynął na umocnienie pozycji finansowej banku. Wysoki poziom funduszy własnych, zasilanych co roku z odpisów z zysku stanowił podstawę utrzymania wysokiej rentowności i konkurencyjności międzybankowej.

W 1995 roku z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego podjęta została decyzja o przyłączeniu do BS w Bieczu, Banku Spółdzielczego w Jaśle. W tym samym czasie, mając na celu utworzenie silnej kapitałowo jednostki, decyzję o połączeniu się z BS w Bieczu podjął również Bank Spółdzielczy w Dębowcu. Rejestracja uchwał Walnych Zgromadzeń w tej sprawie nastąpiła w dniu 19.01.1996r. w Sądzie Gospodarczym w Krośnie.

W związku z brakiem możliwości uzyskania wymaganego ustawowo poziomu funduszy własnych w 2001 r. decyzję o połączeniu się z Bankiem Spółdzielczyrn w Bieczu, podjął również Bank Spółdzielczy w Tarnowcu.

W wyniku tych fuzji powstał jeden silny kapitałowo bank, z rozbudowaną siecią placówek usytuowanych na terenie dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego, do których należą:

- Oddziały w Dębowcu, Jaśle, Skołyszynie i Tarnowcu,
- Filie w Jaśle, Krośnie,Gorlicach,Tuchowie,Ciężkowicach,Brzostku,
- Punkty kasowe w Skołyszynie, Rożnowicach, Libuszy