Bank Spółdzielczy Biecz

Infolinia: 134438100
Zastrzeżenia kart, bankowości, reklamacje

RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Od 25 maja 2018r. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ( IOD) jest Katarzyna Bielamowicz-Gorczyca. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bsbiecz.pl  

Ogólna klauzula informacyjna RODO >>

Klauzula RODO - czynności kasowe >>

Zgody marketingowe >>

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych >>

Zasady rozpatrywania wniosków >>

Wniosek o zmianę danych osobowych >>